Uddevalla vuxenutbildning

Engelska 2

100 poäng

Kurskod: ENSENG52

Länk till Skolverkets kurssida med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Den här kursen vänder sig till dig, som vill utveckla din förmåga att tala och skriva på engelska.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet

2) Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift

3) Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang

4) Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar avvärlden där engelska används

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA