Estetisk verksamhet

100 poäng

Kurskod: ESSEST5

Länk till Skolverkets kurssida med kurslan och betygskriterier.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som den delkurs.

Den här kursen vänder sig till dig, som vill utveckla din estetiska förmåga, att reflektera, experimentera och pröva olika uttrycksformer.

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om olika kulturella och estetiska uttrycksformer och estetikens betydelse för individen och samhället

2. Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor

3. Förmåga att tolka estetiska uttryck

4. Kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området

5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom det estetiska verksamhetsområdet

Förslag på sidor