Uddevalla vuxenutbildning

Information och kommunikation 1

Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället samt dess betydelse för individ och samhälle.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle
  • Extern och intern information och kommunikation, till exempel produkt- och reklamblad, hemsidor och kallelse till möten
  • Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området
  • Programvaror och programhantering, till exempel e-post, hemsidor samt text- och bildbehandling
  • Datalagring och datasäkerhet
  • Informationssökning med modern teknik. Informationshantering och kritisk granskning av information
  • Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information
  • Etik och sekretess i samband med information och kommunikation
  • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA