Matematik 1

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Den här kursen vänder sig till dig, som vill utveckla din förmåga att lösa matematiska exempel, som uppstår i vardagen, hemma eller på arbetet.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att använda matematiska begrepp

2) Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär

3) Förmåga att välja strategier för att lösa problem i vardags-och yrkeslivet

4) Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet
i dessa