Uddevalla vuxenutbildning

Matematik 1

100 poäng

Kurskod: MAMMAT51

Länk till Skolverkets kurssida med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Den här kursen vänder sig till dig, som vill utveckla din förmåga att lösa matematiska exempel, som uppstår i vardagen, hemma eller på arbetet.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att använda matematiska begrepp

2) Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär

3) Förmåga att välja strategier för att lösa problem i vardags-och yrkeslivet

4) Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet
i dessa

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA