Svenska 1

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.    

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga

  • att tala och skriva
  • att läsa olika texter
  • att söka information
  • att kritiskt granska information

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget

2) Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier

3) Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation

4) Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor

Förslag på sidor