Uddevalla vuxenutbildning

Svenska 1

200 poäng

Kurskod: SVBSVE51  

Länk till Skolverkets kurssida men kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.    

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga

  • att tala och skriva
  • att läsa olika texter
  • att söka information
  • att kritiskt granska information

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget

2) Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier

3) Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation

4) Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA