Lärlingsutbildning

Under hösten 2022 planerar vi att starta lärlingsutbildning.
Mer information kommer längre fram.

Om du är nyfiken på denna utbildningsform så kan du prata med någon av lärarna under Kontakt så får du mer information.

Kontakt

Maria Resenius
maria.resenius@uddevalla.se
0522-69 78 70

Anna Kihlander
anna.kihlander@uddevalla.se
0522-69 78 54

Jacqueline Jensen Lund
jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se
0522-69 78 24

Förslag på sidor