Lärcentrum

Vi finns för dig så länge du behöver stöd i studierna!

Lärcentrum har öppet

måndag kl. 08.00 - 17.00
tisdag - torsdag kl. 08.00 - 16.15
fredag kl. 08.00 - 15.00

Schema bemanning våren 2019

Vi finns på våning 2 i sal 209. 

På lärcentrum finns lärare i många kurser som kan stötta och hjälpa dig i dina studier.

Struktur

Vi ger dig råd och hjälp med struktur i dina studier.

Har du behov av stöd i dina studier?  

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Oftast har du färre lektioner här vilket innebär mer självstudietid. Genom att ha kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid blir du effektivare i din inlärning.

  • Vilken är din inlärningsstil?
  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Hos specialpedagogerna kan du också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov
  • utredning angående läs- och skrivsvårigheter inför högskoleprovet  
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • information om kompenserande hjälpmedel

 

Kontakt

Helena Udd, +46 522‑69 78 68

Speciallärare

helena.udd@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Annelie Olofsson, +46 522‑69 78 40

Lärare

annelie.olofsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA