Elev berättar om utbildningen

"Den lugna studiemiljön har varit en avgörande förutsättning för att lyckas med studierna"

Varför valde du den här utbildningen?

Jag hade inte gått i skolan på över 20 år, men ville ha en förändring. Jag gick till studie- och yrkesvägledarna och där fick jag hjälp. Jag kom så i kontakt med Ingalill på Studiecentrum, vars varma bemötande gjorde att jag tog första steget till att börja studera igen.

Kan du berätta lite om utbildningen?

Jag har läst grundläggande och gymnasiala kurser. Jag har tack vare Studiecentrum fått sitta ostört och jobba. Den lugna studiemiljön har varit en avgörande förutsättning för att lyckas med studierna.

Är studierna svåra?

Svårighetsgraden varierar, alla har vi våra styrkor och svagheter. Det största problemet är alltför stora grupper med för få lärare. Tiden kan också vara ett problem för att hinna med.

Blev det som du hade tänkt dig?

Det blev mycket bättre. Studierna har förändrat mig som person väldigt mycket. Mitt självförtroende har vuxit och även om jag har en lång väg var till mitt mål så har jag nu en framtidstro på att jag kommer att lyckas.

Vad vill du göra efter utbildningen?

Jag vill gärna arbeta administrativt, helst som redovisningsekonom.

Kontakt

Helena Udd, +46 522‑69 78 68

Speciallärare

helena.udd@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Annelie Olofsson, +46 522‑69 78 40

Lärare

annelie.olofsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA