Uddevalla vuxenutbildning

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning som genomförs till största delen på en arbetsplats. Under utbildningen får du varva praktiska arbetsuppgifter med teoretiska moment. Tillsammans med arbetsgivaren och Vuxenutbildningens lärare skräddarsys utbildningen efter dina och arbetsplatsens behov.

Lärlingsutbildning Uddevalla Vuxenutbildning

Kort om lärling

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och kunskaper inom ett yrkesområde. Utöver grundläggande yrkesutbildning får du ökad arbetslivserfarenhet som ger dig större chans till jobb eller vidare studer inom yrkeshögskola eller högskola.

Som lärling följer du arbetet på arbetsplatsen och kommer få möta riktiga kunder, patienter, brukare och så vidare. Du har riktiga arbetskamrater och du kommer arbeta med den senaste tekniken och med tempot som kvävs i yrket.

Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar. Kanske kan du bli anställd på det företag där du har gått som lärling, eller så får du en god referens att ta med dig i ditt jobbsökande.

Upplägg

När du läser en lärlingsutbildning är minst 70% av utbildningen förlagd på en arbetsplats där du under en handledares ledning får kunskaper inom ett yrkesområde. Resterande del av utbildningen består av lärarledd undervisning på distans eller på plats på Vuxenutbildninegn eller någon av våra gymnasieskolor där verkstäder och specialsalar för din utbildning finns. Fyra dagar på arbetsplatsen och en dag i skolan är ett vanligt veckoschema.

Utbildningen följer arbetslivets villkor och har inga studieuppehåll. Du ska till exempel följa arbetsplatsens tider vilket kan innebära kvällar och helger.
Du ansvarar själv för att ta dig till och från din lärlingsplats.

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå alternativt motsvarande kunskaper.

Lärlingsutbildning passar dig är självgående och van vid att ta ansvar.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd.
Du står själv för studiematerial, eventuella arbetskläder, skor samt resor till och från din lärlingsplats.

Det är även kostnadsfritt för företaget att ha en lärling och en unik möjlighet för kompetenshöjning och framtida rekryteringar.

Kontakt

Maria Jonasson
Lärlingskoordinator
0522 - 69 78 21
maria.e.jonasson@uddevalla.se