Särvux

Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna

Du som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa inom särskild utbildning för vuxna. Det finns många kurser och utbildningar att välja.

Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Du har rätt till grundläggande utbildning om du saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Till gymnasiala kurser är du behörig att söka om du saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Kursutbud

Särvux.pdf
Ikon dokument/fil

Likabehandlingsplan för särskild utbildning för vuxna

likabehandlingsplan, 2018-2019, Särvux.pdf