Estetisk kommunikation 1

100 poäng

Kurskod: ESIEST51

Länk till Skolverkets kurssida med kursplan och kunskapskrav.

Ämnet handlar om att tolka budskap som förs fram i kulturlivet, i medierna och människor emellan. I ämnet ingår metoder och tekniker för kommunikation med olika estetiska uttrycksformer.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Estetiska uttrycksformer, till exempel musik, bild, dans och teater
  • Kommunikation och interaktion mellan människor med hjälp av estetiska uttrycksformer samt hur dessa berör och påverkar människor.
  • Budskap i olika former av estetisk kommunikation och upplevelsen av dem
  • Tekniker, metoder och medier för olika former av estetisk kommunikation samt skapande verksamhet
  • Estetiska och skapande verksamheter inom till exempel teater, körverksamhet och skapande verksamheter för olika målgrupper
  • Den konstnärliga produktionsprocessen, från idé till färdig gestaltning
  • Etiska frågeställningar i samband med estetisk kommunikation
  • Verksamheter med arbetsuppgifter inom det estetiska området
  • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA