Sfi svenska för invandrare

SFI
SFI

Vad är sfi?

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Det finns fyra kurser A, B, C och D. Du kan börja på sfi under hela året och du följer en individuell studieplan.

Vem får studera sfi?

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och är folkbokförd i Uddevalla kommun.

Var studerar du sfi?

Vuxenutbildningen, I 17-området, Kaserngården 1 och 6, Uddevalla.

Hur lång tid studerar du?

Det beror på din studievana och på hur mycket tid du lägger ner på dina studier.
Du studerar 15-18 timmar per vecka året runt eller 3 timmar kvällstid per vecka.

Tiden är begränsad.

Studieekonomi

  • Det finns inget studiestöd från CSN för sfi-studierna.
  • Du kan kombinera sfi-studierna med arbete eller praktik.
  • Du betalar ingenting för sfi-utbildningen.

Hur ansöker du till SFI?

» Här loggar du in i webbansökan för SFI
Anmälan görs tillsammans med en Studie- och yrkesvägledare.
Kontakta studie- och yrkesvägledning på telefon 0522-69 61 90 eller syv-vux@uddevalla.se

Förslag på sidor