Studieväg 1

sfi

 

Studieväg 1 utgörs av kurserna
A, B, C och D.

Det är en långsam studieväg som i första hand vänder sig till dig som

  • har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet
  • har studerat max sex år i skolan i hemlandet
  • inte kan läsa och skriva på ditt eget språk

Du kan avsluta dina sfi-studier i studieväg 1 med intyg eller godkänt beyg efter avslutad kurs.