Studieväg 2

Studieväg 2 utgörs av kurserna B, C och D.

Studieväg 2 är för dig som har gått i skolan i ca 8 - 12 år i hemlandet.

I studieväg 2 läser man först kurs B, sedan kan man fortsätta till C och D.

Här studerar vi lite snabbare än i studieväg 1.

Du kan avsluta dina sfi-studier i studieväg 2 med intyg eller med godkänt betyg.

Vill du läsa sfi studieväg 2 på kvällstid?

Du kan studera sfi en kväll i veckan.

Var anmäler jag mig?

Studie- och yrkesvägledning, Kaserngården 6 A.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledning på telefon 0522-69 61 90.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00