Studieväg 3

Studieväg 3 utgörs av kurserna
C och D.

Studieväg 3 passar dig som studerat förut, som studerar
snabbt och som kan arbeta självständigt.

C-kursen ger dig möjlighet att fortsätta dina studier i svenska på kurs D.

Studieväg 3 - intensivkurs

Du som går studieväg 3 har möjlighet att läsa sfi effektivare i något snabbare tempo. Intensivkursen riktar sig till dig som har en akademisk utbildning och/eller vill satsa på att skaffa det i Sverige. På intensivkursen har du möjlighet att läsa in hela sfi (kurs C och D) på cirka 6 månader och svenska som andraspråk grundläggande på cirka 6 månader, och därefter sva1, 2 och 3 på cirka ett år, om du vill/har förutsättningar, har hög närvaro och tar mycket eget ansvar.

Vill du läsa sfi studieväg 3 på kvällstid?

Du kan studera sfi en kväll i veckan.

Var anmäler jag mig?

Studie- och yrkesvägledning, Kaserngården 6 A.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledning på telefon 0522-69 61 90.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se