Studieväg 3

Studieväg 3 utgörs av kurserna
C och D.

Studieväg 3 passar dig som studerat förut, som studerar
snabbt och som kan arbeta självständigt.

C-kursen ger dig möjlighet att fortsätta dina studier i svenska på kurs D.

Vill du läsa sfi studieväg 3 på kvällstid?

Du kan studera sfi en kväll i veckan.

Var anmäler jag mig?

Studie- och yrkesvägledning, Kaserngården 6 A.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledning på telefon 0522-69 61 90.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00