Yrkesinriktad sfi

SFA Pedagogik

Är du utbildad lärare från ett annat land
än Sverige?

Vill du arbeta inom ditt yrke i Sverige?

Då kan du söka till SFA Pedagogik!

Krav för att få börja

Du ska ha en avslutad utländsk akademisk lärarutbildning eller en akademisk utbildning som kan ligga till grund för en svensk lärarlegitimation.

Syftet med utbildningen

Syftet är att snabbare lära sig det svenska språket och förbereda för att få en svensk lärarlegitimation. Eleverna studerar bland annat det svenska skolsystemet, lagar och regler inom skolan, svensk pedagogik, bemötande elever och föräldrar och den svenska värdegrunden.

Lärarlegitimation

För att få fast anställning som lärare eller förskollärare i Sverige krävs en lärarlegitimation. Det är Skolverket som utfärdar legitimationen. Den som har en svensk eller utländsk lärarexamen har möjlighet att ansöka, läs mer på Skolverkets hemsida.

Yrkessvenska och stöd i språkinlärningen

Svenskundervisningen är individuellt upplagd och du startar på någon av följande nivåer: 
sfi C, sfi D, svenska som andraspråk Grund, svenska som andraspråk 1, svenska som andraspråk 2 eller svenska som andraspråk 3. Du får betyg efter avslutade kurser. Utbildningen ger dig extraträning i yrkessvenska, med fokus på höra, tala och uttala. Studiebesök och individuell auskultation hos behöriga lärare på olika skolor och kunskaper i det svenska skolsystemet ingår, parallellt med studierna.

Deltagarnas yrkeskompetens, auskultation

Din egen kompetens lyfts fram i undervisningen och du får göra individanpassade uppgifter. Auskultation på olika skolor/nivåer och skolformer.

Upplägg

Utbildningen bedrivs som en orienteringskurs 200 poäng på kvartsfart. Efter avslutad kurs får du ett intyg. Omfattningen är 6 timmar/vecka + 2 timmar handledning. Studierna kombineras med sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Beräknad studietid

Sfi3C, 15 veckor
Sfi3D, 15 veckor
Svenska som andraspråk, grundläggande nivå, 20 veckor
Svenska som andraspråk 1, 20 veckor
Svenska som andraspråk 2, 20 veckor
Svenska som andraspråk 3, 20 veckor
SFA Pedagogik går parallellt med dina sfi och sva studier tills du uppnått språkkraven. Ovanstående är normal studietakt men kan bli kortare eller längre beroende på ditt engagemang och förmåga att studera, även på egen hand.

Kursen läses parallellt med ordinarie studier inom sfi eller svenska som andraspråk.

Ansökan

Ansök till sfi eller svenska som andraspråk till Uddevalla Vuxenutbildning eller till den kommun där du är folkbokförd och ange att du vill gå sfa Pedagogik i Uddevalla.


Kontaktperson
Birgitta Hansson, 0522-69 77 85
Studie- och yrkesvägledare
birgitta.a.hansson@uddevalla.se

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00