Uddevalla vuxenutbildning

Specialpedagog

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Oftast har du färre lektioner här vilket innebär mer självstudietid. Genom att ha kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid blir du effektivare i din inlärning. Specialpedagogen kan ge dig råd och hjälp med struktur i dina studier.

  • Vilken är din inlärningsstil?
  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Utav specialpedagog kan också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov (gäller endast studerande på Vuxenutbildningen)
  • utredning angående läs- och skrivsvårigheter inför högskoleprovet
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • Hjälp med kompensatoriska hjälpmedel och anpassningar när du studera.

Tveka inte att höra av dig om du känner osäkerhet inför studierna. Har du haft svårigheter i skolan tidigare? Kontakta mig gärna redan innan kursstart, så att vi tillsammans kan se på ett bra upplägg just för dig.

Kontakt

Helena Udd
Specialpedagog/speciallärare
helena.udd@uddevalla.se
0522-69 78 68