Specialpedagogiskt stöd

Har du behov av stöd i dina studier?

Elev vid skrivbord

Har du någon form av funktionhinder tex. läs-och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska svårigheter, psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter. Kontakta gärna mig innan du startar dina studier så kan träffas och se till att din start på vuxenutbildningen blir bra.

Självklart är du som redan är elev välkommen att höra av dig om du behöver hjälp med dina svårigheter eller struktur och studieteknik.

Hos mig kan du också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov och högskoleprov
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • information om kompenserande hjälpmedel

Helena Udd
Specialpedagog/lärare
helena.udd@uddevalla.se
0522-69 78 68

Kontakt

Helena Udd, +46 522‑69 78 68

Speciallärare

helena.udd@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA