Studiecentrum

Vi finns för dig så länge du behöver stöd i studierna!

Studiecentrum har öppet

måndag kl. 08.00 - 17.00
tisdag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
fredag kl. 08.00 - 14.00

Öppettider sommaren 2018

Vi finns på våning 2 i sal 209. 

Bemanning på Studiecentrum våren 2018

Nivåtest

Här har du möjlighet att testa din kunskapsnivå i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska inför fortsatta studier i dessa ämnen.

Struktur

Vi ger dig råd och hjälp med struktur i dina studier.

Specialpedagogik

Du som har läs- och skrivsvårigheter och/ eller svårigheter i matematik får hjälp.
Utredning angående läs- och skrivsvårigheter inför högskoleprovet kan göras. 

Förberedande studier

Genom individanpassad undervisning i liten grupp får du möjlighet att komplettera dina grundläggande kunskaper.

Kontakt

Helena Udd, +46 522‑69 78 68

Speciallärare

helena.udd@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA