Studiecentrum

Studiecentrum har stängt mellan vecka 28 - 32.

Under vecka 33 kontaktas Studiecentrum via mail eller telefon.

Studiecentrum 
har öppet

måndag kl. 8.00 - 17.00
tisdag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
fredag kl. 8.00 - 15.00

(bemannat med lärare från kl. 9.00 alla dagarna)

Schema bemanning våren 2020

Vi finns på våning 2 i byggnaden "Svärdet". 

Har du behov av stöd i dina studier?  

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Oftast har du färre lektioner här vilket innebär mer självstudietid. Genom att ha kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid blir du effektivare i din inlärning. Vi kan ge dig råd och hjälp med struktur i dina studier. 

  • Vilken är din inlärningsstil?
  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Tveka inte att höra av dig till oss om du känner osäkerhet inför studierna. Har du haft svårigheter i skolan tidigare? Kontakta oss gärna redan innan kursstart. 

På Studiecentrum kan du också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov (gäller endast studerande på Vuxenutbildningen)
  • utredning angående läs- och skrivsvårigheter inför högskoleprovet  
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • information om kompensatoriska hjälpmedel

Kontakt

Helena Udd, +46 522‑69 78 68

Speciallärare

helena.udd@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Annelie Olofsson, +46 522‑69 78 40

Lärare

annelie.olofsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA