Studiecentrum

På Studiecentrum kan du sitta och studera på egen hand men det finns också lärare som kan hjälpa dig.

Öppettiderna är:
Måndag-torsdag 8-16 (bemannat från kl. 9.00)
Fredag 8-15 (bemannat från kl. 9.00)

Vi har alltid lärare på plats, men om du behöver extra stöd i matematik eller studiehandledning på arabiska rekommenderar vi dig att komma på tiderna enligt schemat.

Schema hösten 2020

Du behöver inte boka tid men vi har ett begränsat antal platser.

Har du behov av stöd i dina studier?  

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Oftast har du färre lektioner här vilket innebär mer självstudietid. Genom att ha kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid blir du effektivare i din inlärning. Vi kan ge dig råd och hjälp med struktur i dina studier. 

  • Vilken är din inlärningsstil?
  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Tveka inte att höra av dig till oss om du känner osäkerhet inför studierna. Har du haft svårigheter i skolan tidigare? Kontakta oss gärna redan innan kursstart. 

På Studiecentrum kan du också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov (gäller endast studerande på Vuxenutbildningen)
  • utredning angående läs- och skrivsvårigheter inför högskoleprovet  
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • information om kompensatoriska hjälpmedel

Kontakt

Helena Udd, 0522-69 78 68

Annelie Olofsson, 0522-69 78 40

Louise Nilsson, 0522-69 58 37

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen, vuxenutbildningen@uddevalla.se