Uppdragsutbildning

Pennor

Du bestämmer innehållet - vi levererar!

Du som har ett behov av fortbildning och kompetensutveckling för din personal, är välkommen att ta kontakt med Uddevalla Vuxenutbildning.

Sedan lång tid har vi erfarenhet av utbildning för vuxna och ett kontinuerligt samarbete med företag, organisationer och myndigheter. I vårt ordinarie utbildningsutbud finns en mängd kurser på olika nivåer och med flexibla lösningar. Utifrån det utbudet finns möjligheter till validering* av individens befintliga kunskaper.

Vi kan också skräddarsy ett kursupplägg, utifrån ditt företags och din personals specifika behov och önskemål. Kursen leder då inte till betyg, men deltagarna får intyg, på genomförda moment.

* Validering; innebär att du kan få dina teoretiska och praktiska kunskaper inom ett specifikt område, testade. Efter en validering kan du få ett intyg på dina kunskaper eller göra en prövning, för att få ett betyg.

Du väljer själv var kursen skall genomföras, på ditt företag eller inom vuxenutbildningens lokaler.

Välkommen att ta kontakt med oss, för att diskutera ditt företags och din personals fortsatta kompetensutveckling!

Vilket uppdrag har du?

Kontakta oss på vuxenutbildningen@uddevalla.se eller
Kontaktcenter 0522-69 60 00.

Exempel på tidigare uppdrag
Schemaläggning - Dokumentation - Affärsengelska - Retorik - Mötesteknik - Presentationsteknik Data/IT - behovsanpassad Personligt Ledarskap - Medarbetarskap - Teamutveckling UGL (Utveckling Grupp Ledare) Handledarutbildning - Mentorskap Stress- och konflikthantering Utvecklingssamtal - Svåra samtal Projektledning - Projektmetodik Strategisk kompetensförsörjning Analys - Kartläggningsarbete Hälsoprofiler - Hälsoprofilbedömning Hygienkörkort - Livsmedelshygien Bokföring - Lönehantering - Redovisning och beskattning Marknadsföring Företagsekonomi

Förslag på sidor