Utbildningskontrakt

Den som inte har fullföljt sina gymnasiestudier och är mellan 20 -24 år, har möjlighet att göra det inom ramen för ett utbildningskontrakt.

För att omfattas måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ska inte ha varit i studier senaste halvåret. 

Syftet med insatsen är att den skall leda fram till en komplett gymnasieexamen. Under utbildningstiden är det möjligt att kombinera studier med praktik, jobb eller annan verksamhet som gynnar individen och som finns inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Studier skall bedrivas inom kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledare 0522-69 61 90

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Din handläggare på Arbetsförmedlingen