Boendestödspedagog Socialpsykiatrin

Boendestödspedagog
YH-Logga

 

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga på dina kunskaper i grundläggande omvårdnad från utbildningen på gymnasieskolans Vård- och omsorgs-program eller en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.


Kursstart augusti 2020

under förutsättning att start beviljas.

Utbildningstid 1 år. 200 Yrkeshögskolepoäng. Heltidsstudier på dagtid.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se