Skräddare

instagram
fb
film skräddare
skräddare

I det publicerade resultatet av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2018 nämner myndigheten utbildningen som GODA EXEMPEL inom lärarande. Läs mer här.

Kursstart augusti 2020

under förutsättning att start beviljas.

Utbildningstid 3 år. 600 Yrkeshögskolepoäng. Heltidsstudier på dagtid.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Uppfyller du inte de särskilda behörighetskraven?

Nu har du möjlighet att söka en preparandkurs.

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA