Förkunskaper


Du är behörig att antas till utbildningen om du:

3 kapitlet 1§ (2009:130)

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal  vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

3 kapitlet 4 § 
Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1-3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. Förordning (2014:1098).

Samt följande särskilda förkunskaper:

 • Lägst betyget E/Godkänd i någon av gymnasiekurserna:
  - Textil design 1, HAVTEX01
  - Hantverksteknik 1, HAVHNT01
  - Formgivning mot textil 1, FOMFOR01S
 • Lägst betyget E/Godkänd i gymnasiekurserna:
  - Mönsterkonstruktion 1, MNUMON01
  - Engelska 5, ENGENG05

Om du saknar särskilda förkunskaper kan du vid Uddevalla Vuxenutbildning läsa kurserna som krävs för särskild behörighet i en preparandkurs, som berättigar till CSN.

Preparandkurs 1 - sömnad: 28-30 maj 2018

Preparandkurs 2 - konstruktion: 10-12 maj 2018

Kontakta Karolina Spangenberg, 0522-69 74 97 för information, och om hur du ansöker till preparandkurs.

Utbildningsanordnaren använder sig av validering för behörighet.

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA