Datoriserad mönsterhantering

mönsterhantering

30 YH-poäng

Målet för kursen är att få fördjupade kunskaper om, och yrkesmässiga kunskaper i datoriserad mönster-hantering.

De studerande ska få en inblick i
CAD-program för att skapa egen design samt få kunskap om produkt-skisser och snittritning. 􀁇􀁄􀁗􀁒􀁕􀁌􀁖􀁈􀁕􀁄􀁇􀀃􀁐􀁼􀁑􀁖􀁗􀁈􀁕􀁋􀁄􀁑􀁗􀁈􀁕􀁌􀁑􀁊􀀑􀀃􀀧􀁈􀀃􀁖􀁗􀁘􀁇􀁈􀁕􀁄􀁑􀁇􀁈􀀃􀁖􀁎􀁄􀀃􀁉􀁮􀀃􀁈􀁑􀀃􀁌􀁑􀁅􀁏􀁌􀁆􀁌􀀃􀀦􀀤􀀧􀀐􀁓􀁕􀁒􀁊􀁕􀁄􀁐􀀃􀁉􀁼􀁕􀀃􀁄􀁗􀁗􀀃􀁖􀁎􀁄􀁓􀁄􀀃􀁈􀁊􀁈􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀁌􀁊􀁑􀀃􀁖􀁄􀁐􀁗􀀃􀁉􀁮􀀃􀁎􀁘􀁑􀁖􀁎􀁄􀁓􀀃􀁒􀁐􀀃

YH-Logga

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA