Ekonomi och Entreprenörskap

15 YH-poäng

Målet för kursen är att studenten ska få en förståelse kring ekonomiska faktorer som påverkar företag i skrädderi-branschen. De studerande skall få praktisk kunskap i att starta företag samt kunskap i vilka förutsättning som finns för entreprenörskap i branschen. 

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA