Gesällarbete

25 YH-poäng

Målet för kursen är att den studerande genom att göra ett gesällarbete, enligt gällande bestämmelser fastställda av Sveriges Skrädderiförbund, kan visa på en utvecklad förmåga att självständigt planera och genomföra både ett teoretiskt och ett praktiskt arbete utifrån en problemformulering.
De studerande ska dessutom kritiskt granska och diskutera andras arbeten. Arbetet presenteras vid ett seminarium där både genomförandeprocess och slutprodukt visas. 

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA