Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete A

75 YH-poäng

Målet för kursen är att den studerande
ska få en yrkesmässig inblick i ett branschföretag och ökade kunskaper inom yrkesområdet. LIA perioden skall bidra till att de studerande utvecklar sitt initiativ-tagande, sin handlingsförmåga, sin kvalitetsmedvetenhet samt ökad social och kommunikativ kompetens.


Lärande i arbete B

75 YH-poäng

Målet för kursen är de studerande ska få ytterligare fördjupad kunskap och erfarenhet i yrkesrollen, att de utvecklar sitt initiativtagande, sin handlingsförmåga, sin kvalitets-medvetenhet samt stärker sina kunskaper om miljö och arbetsmiljöaspekter. De studerande skall kunna möta arbetslivets krav när det gäller yrkesskicklighet på denna utbildningsnivå. 

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA