Materialteknik

10 YH-poäng

Målet för kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper om olika material, nutid och framtid, bindningar, egenskaper, tillverkningssätt samt specifikt förekommande material inom skrädderiteknik. Den studerande skall få kunskaper om olika miljöaspekter. 

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA