Examen

Fullgjord utbildning, med lägst betyget Godkänd i alla kurser ger en Yrkeshögskoleexamen med titeln: Skräddare

Formerna för kunskapskontroll i den skolförlagda delen är inlämningsuppgifter, seminarium, tentamen, redovisningar samt grupparbeten.

Betygsgraderna Icke godkänd, Godkänd och Väl Godkänd tillämpas.

Som studerande har du eget ansvar för aktivt deltagande och att samarbeta med andra.

 

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA