Ledningsgrupp

Ledningsgruppsarbete

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.
Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls.
De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.
Myndigheten har tagit fram riktlinjer för hur ledningsgruppsarbetet för en yrkeshögskole-utbildning ska fungera.

Ledningsgrupp SKRÄDDARE

Deltagare

Organisation

Birgitta Bjurström

Birgitta Bjurström Design

Kristina Göransson

Tailoress of Sweden

Peter Magnusson

Sveriges Skrädderiförbund

Lisa Skoglund Kangasniemi

HM

Stina Andersson

Svenska mönster

Malin Svedestedt

GöteborgsOperan AB

Erika Berg-Levin

Londré Textiles AB, Erika Berg Levin Design

Sanna Nyberg

Orhan Tailoring (UK)

Maria Dahlberg

MG Retail AB

Margaretha Herrman

Högskolan Väst

Anette Birgersdotter

Rektor Uddevalla Vuxenutbildning

Sara Lilja

Studerande

Karolina Spangenberg

Utbildningsledare Uddevalla Vuxenutbildning

Rose-Marie Andersson

Lärare Uddevalla Vuxenutbildning

 

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA