Skrädderi C - Klänning

120 YH-poäng

Målet för kursen är att de studerande ska tillverka

  • Chaneldräkt
  • festplagg 
  • drapering
  • klänning

De studerande skall i samråd med kunden tillverka plagg som visar på fördjupade kunskaper om, och yrkesmässiga kunskaper i tillverkning med rätt teknik och val av material. De studerande ska kunna planera sin verksamhet och arbetsmetoder samt visa på kvalitet, ekonomiskt och ergonomiskt tänkande. Visa på god kundhantering och personlig utveckling.

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA