Stödpedagog inriktning funktions- nedsättning

Start 24 augusti 2020

Utbildningstid 1 år. 200 Yrkeshögskolepoäng. Heltidsstudier på dagtid.

3 dagar schemalagt i skolan och 2 dagar egna studier.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Ansökan

Webbansökan är öppen 1 februari - 15 april.

Till ansökan  

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA