Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

Kursstart 21 augusti 2017

Utbildningstid 2017-08-21--2018-05-25. 200 Yrkeshögskolepoäng. Heltidsstudier på dagtid.

3 dagar schemalagt i skolan och 2 dagar egna studier.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA