Antagning

Urval

Vi har två urvalsgrunder för att kunna rangordna de sökande:

  • arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet
  • en skriftlig del av antagnings-seminariet där du reflekterar kring frågeställningar som berör yrkesområdet

Antagningsseminarium

Då många fler söker utbildningen än det finns platser anordnar vi ett antagningsseminarium.

I samband med seminariet får du träffa oss lärare. Vi informerar om utbildningen och det finns möjlighet att ställa frågor. Största delen av seminariet används till att skriva ett antagningsprov och det bygger på de texter du får tillsammans med inbjudan till seminariet.

Du blir kallad via mail i början av maj om du uppfyller antagningskraven och har skickat en komplett ansökan.

När: Fredagen den 4 maj kl. 09.00-12.00.

Plats: Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1 A, samlingssalen, sal 123, våning 1.

Mer information kommer i kallelsen till seminariet.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA