Arbetsgruppen - kommunikation, reflektion och grupprocesser

25 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursen visar på kommunikationens betydelse på individ- och gruppnivå med fokus på
gruppens processer genom att behandla olika teoretiska modeller för detta. Stor
vikt läggs vid reflektion som verktyg för ökad insikt om kommunikationens betydelse för samsyn i arbetsgruppen.

Kursen lägger också vikt vid kritisk granskning och reflektion kring kommunikation, reflektion och grupprocesser i relation till arbetsgruppen.

 

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA