Arbetssätt och metoder

35 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursen lägger vikt vid kritisk granskning och reflektion kring arbetet med kartläggning, behovsanalys och att ge vardagsstöd till den enskilde individen. Kursen ger verktyg för att omsätta detta i praktiskt arbete. Kursen ger
möjlighet till fördjupning i olika arbetssätt präglade av tydliggörande och struktur.

Den ger också en inblick i och kunskap om begåvningsstöd i form av hjälpmedel och
IT-verktyg.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA