Examensarbete

10 YH-poäng

Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning mindre bild

Huvudsakligt innehåll

Kursen tydliggör och bearbetar begreppet yrkesroll i arbetet med människor med funktionsnedsätt-ningar och med att ge professionellt stöd. Detta sker genom att följa forskningsprocessen och att på så
sätt nå fördjupad kunskap inom ett
individuellt valt ämnesområde relevant för verksamhetsområdet och yrkesrollen stödpedagog.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA