Funktionsnedsättning och dess konsekvenser

30 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursen ska ge kunskap om verksamhetsom-rådets utveckling historiskt med koppling till
samhällsutveckling och viktiga frågor inför framtiden. Vikt läggs vid kunskap om kognitiv och emotionell utveckling i relation till funktionsnedsättning. Kursen framhåller individens perspektiv i relation till omgivningen.

Kursen lägger vikt vid kritisk granskning och reflektion kring funktionsnedsättningar och dess konsekvenser med fokus på begåv-ningens roll.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA