Hälsa och funktionsnedsättning

15 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursen betonar vikten av ett hälsofrämjande perspektiv utifrån en helhetssyn på
individen. Detta inbegriper allt från kostens betydelse till grad av självbestämmande. Kursen lägger vikt vid kritisk granskning och reflektion kring faktorer som påverkar hälsa i förhållande till funktionsnedsättning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Störst vikt läggs vid betydelsen av det professionella förhållningssättet i relation till självbestämmande och delaktighet.

 

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA