Lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring

15 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursen ger en inledande orientering i den lagstiftning som styr verksamhetsområdet med fördjupning i LSS. Kursen belyser olika sidor av social dokumentation och ger
verktyg för praktiskt arbete med genomförandeplaner, utvärdering
och kvalitetssäkring.

Kursen lägger vikt vid kritisk granskning och reflektion kring lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring som rör verksamhets-området funktionsnedsättning.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA