LIA - Lärande i Arbete

35 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursens huvudsakliga syfte är att knyta samman teori och praktik. Utifrån målen för
LIA-perioden och de teoretiska kunskaper den studerande inhämtat ska praktisk
tillämpning ske. Den studerande ska ges möjlighet att processinriktat följa en
eller två brukare och planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en arbetsinsats.

Kursen lägger vikt vid kritisk granskning och reflektion kring yrkesrollen i förhållande till arbetsuppgifter och arbetsmiljö inom yrkesområdet funktionsnedsättning.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA