Pedagogiska perspektiv

20 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursen behandlar pedagogiska teorier med fokus på specialpedagogiskt förhållningssätt.
Den tar upp social- och specialpedagogiska insatser i relation till människors skilda förutsättningar och möjligheter till att lära och vara delaktiga i olika sammanhang. Det sker band annat genom fördjupning i begreppen AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation samt lågaffektivt bemötande. Kursen lägger vikt vid kritisk granskning och reflektion kring olika perspektiv på pedagogik och kring alternativ kommunikation och lågaffektivt bemötande inom verksamhets- området funktionsnedsättning.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA