Yrkesroll och professionellt förhållningssätt

15 YH-poäng

Huvudsakligt innehåll

Kursen tydliggör och bearbetar begreppet yrkesroll i arbetet med människor med
funktionsnedsättningar och belyser professionaliseringsprocessen inom
verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Den tar upp viktiga faktorer för samarbete och samverkan. Kursen visar på betydelsen av självinsikt och tar också upp dilemman med att arbeta med sig själv som verktyg.

 

Kursen innehåller aktivt deltagande i en reflektions/handledningsgrupp där reflektion
kring teorier och arbetssätt sker.

Kursen lägger vikt vid kritisk granskning och reflektion kring yrkesroll och
professionellt förhållningssätt inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA