Om utbildningen

Välkommen att söka en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta kvalificerat med personer som har funktionsnedsättningar.

Du kommer att få verktyg för analys och kartläggning för att kunna ge individuellt vardagsstöd.

Du kommer också att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring brukarna samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande.

Arbetssätt

Utbildningen innebär heltidsstudier på dagtid, varav tre dagar schemalagda i skolan och två dagar ägnas åt självstudier. Vi använder IT-plattformen G Suite i det dagliga studiearbetet för kommunikation och insändning av uppgifter. Du behöver tillgång till en egen dator.

Efter fullgjord utbildning

skall du kunna arbeta som stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet i såväl kommunal som privat regi.

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare, Kaserngården 6 A.

Ordinarie öppettider: måndag 10.00-12.00, 13.00-18.00, tisdag 10.00-12.00, 13.00-16.00, onsdag 10.00-12.00. Torsdag-fredag förbokade besök.

Telefon 0522-69 61 90. Telefontider: måndag-onsdag 10.00-12.00, torsdag 13.00-15.00.