Ledningsgrupp

Ledningsgruppsarbete

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens. Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar. Myndigheten har tagit fram riktlinjer för hur ledningsgruppsarbetet för en yrkeshögskoleutbildning ska fungera.

Ledningsgrupp Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

Deltagare

Organisation

Mathilda Isaksson

Uddevalla kommun

Katarina Gedda

Tanums kommun

Åsa Blomqvist Pettersson

Trollhättans stad

Lena Sjöström

Vänersborgs kommun

Sophia Sahlback

Allomsorg S & R AB

Lars-Erik Gotthard

Högskolan Väst

Annette Birgersdotter Eriksson

Uddevalla vuxenutbildning

Katharina Frisk

Uddevalla vuxenutbildning

Kerstin Melin

Uddevalla vuxenutbildning

Christina Andersson

Uddevalla vuxenutbildning

Camilla Christensen

Studeranderepresentant

Rebecca Johansson

Studeranderepresentant

 

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA