Uddevalla vuxenutbildning

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval.

Urvalsgrunder:

BETYG

Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A ger:
Betyg E (1 p) Betyg B-D (3 p) Betyg A (5 p)
Alternativt Godkänt (1p) Väl Godkänt (3 p) Mycket väl godkänt (5 p).

Betyg ger maximalt 15 p

 

SÄRSKILT PROV

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Svenska - Skriftlig uppgift utifrån en branschspecifik text (max 10p)
  • Engelska – Läsförståelse (max 5p) och skriftlig uppgift (max 5p)

Särskilt prov ger maximalt 20 p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Provet kommer i år att genomföras digitalt för att förhindra spridningen av Coronaviruset.

Total maximal poäng för urval är 35 p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

 

Kontakt

Gunilla Jacobsson, +46 522‑69 60 81

Utbildningsledare

gunilla.jacobsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA