Intervju med Daniel på Empir Industry


Daniel Johansson

VD på Empir Industry

Ledningsgruppen för YH Backend-utvecklare


Jag jobbar som VD på Empir Industry som är ett företag specialiserat på att bygga mjukvara för smarta fabriker. Genom att digitalisera produktion och logistik i Sveriges industrier kan vi öka produktiviteten och på så sätt undvika att man flyttar produktionen utomlands.

Digitaliseringen pågår för fullt i alla branscher och i vår målgrupp, tillverkande industri är det mycket fokus på begreppet ”Industri 4.0”. Där använder man ny teknik som mjukvaror specialanpassade för produktionsprocesser, uppkopplade sensorer, molnplattformar och verktyg för artificiell Intelligens & machine learning för att bygga nya digitala ekosystem.

I dessa ekosystem kan fabrikerna kopplas ihop digitalt med sina produkter samt även med andra fabriker eller aktörer i värdekedjan. På så sätt kan man skapa ett större värde för kunden som kan erbjudas helt nya digitala tjänster till sin produkt.


Varför behövs Backend-utvecklare?

Det finns ett stort behov av systemutvecklare för att kunna förverkliga digitaliseringen i alla områden, både i nuläget och framöver. För Empir Industry är det mycket betydelsefullt att få vara med och ta fram utbildningen som Backend-utvecklare som matchar de behov som finns på arbetsmarknaden, och inte minst för att säkra vår egen kompetensförsörjning framåt.


Läs mer om YH-utbildningen Backend-utvecklare här »


Förslag på sidor