Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval.

SÄRSKILT PROV

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av ett test i matematik och programmering.

Särskilt prov ger maximalt 20 p

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.