Uddevalla vuxenutbildning

Bygglovshandläggare
/Byggnadsinspektör

400 YH-poäng - 2 år

Bygglovshandläggare Tjej och Kille med ritning


Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen igår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Utbildningen ges på Campus Västra Skaraborg i Lidköping med sändning till Uddevalla, Borås, Västervik och Varberg där det finns grupper med studerande. Lärare finns i Lidköping och undervisar två till tre dagar i veckan. Fysiska träffar kommer även ske i Lidköping ca 1–2 gånger/månaden.


Du kan jobba som

 • bygglovshandläggare
 • byggnadsinspektör
 • bygglovsassistent
 • bygglovskonsult i privat verksamhet

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 p
 • Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 25 p
 • Yrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 p
 • Boverkets byggregler, 40 p
 • Hållbar utveckling, 20 p
 • Praktisk bygglovshandläggning, 30 p
 • Kommunikation och konflikthantering, 20 p
 • Kommunal förvaltning, 10 p
 • LIA 1, 30 p
 • Lagstiftning och juridik, 30 p
 • Digitalisering i Bygglovsprocessen, 15 p
 • Tillsyn och kontroll, 30 p
 • LIA 2, 60 p
 • Examensarbete, 10 p

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
  Byggnadsverk, 100 p eller -||-, Bygg och anläggning 1, 200 p, eller -||-, Arkitektur – hus, 100 p, eller -||-, Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Kontakt

Åsa Törn, tel: 0510-770943
E-post: Asa.Torn@edu.lidkoping.se


Ansökan är öppen 1 februari-15 maj